Klorpromazin, legemiddel med antipsykotisk og psykisk dempende virkning; det eldste preparatet av antipsykotika (nevroleptika)-typen