C15H12N2O2, legemiddel med sterk krampestillende (antikonvulsiv) effekt, brukes mot epileptiske anfall. Fenytoin virker også ved uregelmessig hjerterytme (antiarytmisk). Se også antiepileptika.