C4H2FeO4, er et legemiddel som inneholder toverdig jern og brukes ved jernmangelanemi. Se jernpreparater.