Ferrofumarat, (av ferro-), C4H2FeO4, legemiddel som inneholder toverdig jern og brukes ved jernmangelanemi. Se jernpreparater.