FeSO4, er et legemiddel som brukes ved jernmangelanemi. Se jernpreparater.