Ved aktivering av det fibrinolytiske system brytes fibrin (og fibrinogen) ned i biter som kan påvises ved spesielle prøver. Påvisning av økt mengde fibrin-degraderingsprodukter inngår også i testbatterier som skal kartlegge om fibrin dannes i blodet. Se også disseminert intravasal koagulasjon, trombose.