Fingersuging, oftest tommelsuging, et vanlig og forbigående atferdstrekk i barneår. Normalt vil sugingen forsvinne etter hvert som barnet modnes. Hvis fingersugingen vedvarer og medfører psykososiale problemer, kan tilstanden være ledd i en atferds- og følelsesmessig forstyrrelse.