Forskrivningsrett, retten til å skrive resepter på legemidler. Se rekvisisjonsrett.