Fruktosamin, stoff som dannes ved binding av glukose til protein. Siden mengden av fruktosamin i blodet er avhengig av gjennomsnittlig glukosenivå gjennom en periode på 1–3 uker, måles fruktosamin hos diabetikere, der det gir et uttrykk for hvor god blodsukkerreguleringen er. Se også Hb A 1