Fugue, tåketilstand, psykisk forstyrrelse der personen foretar seg tilsynelatende normale, fornuftige handlinger, men siden ikke kan huske noe av det som er skjedd. Fugue forekommer ved noen psykiske lidelser (se dissosiativ lidelse) og ved visse former for epilepsi (ambulatorisk automatisme).