Gestasjon, ord som leilighetsvis brukes for å betegne graviditet.