Glandeltuberkulose, tuberkuløs affeksjon av lymfekjertler, vanligvis i mediastinum (området mellom lungene) og på halsen. Se tuberkulose.