Glykemisk belastning er et mål på hvor mye blodsukkeret påvirkes av inntaket av karbohydrater i et måltid. Verdien regnes ved å gange glykemisk indeks med mengden karbohydrat i måltidet. Dette er et mer relevant mål for effekten på blodsukkernivået etter et måltid enn glykemisk indeks alene, fordi mengden karbohydrater i måltidet også tas med i beregningen.