Gonadotropinfrigjørere er hormoner som stimulerer frisetting av gonadotropinene luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH), og via disse stimulerer frisetting av kjønnshomonene østrogen og testosteron. Gonadotropinfrigjørere kalles på engelsk gonadotropin releasing hormone og forkortes GnRH.