Grafittpneumokoniose, lungefibrose forårsaket av langvarig eksponering for grafittstøv, har vært beskrevet helt siden slutten av 1920-årene. Denne formen for lungefibrose opptrer nesten bare i forbindelse med gruvedrift og sjelden hos personer som har arbeidet kortere enn ti år i grafitt-gruver.