Antrakose, opphoping av kullstøv i et organ, vanligst i lungene.