Hepatom er en forenklet og litt upresis fellesbetegnelse på primær leverkreft, se hepatocellulært karsinom og hepatoblastom.