Hostemidler er legemidler som brukes ved hoste. Hostemidler deles inn i slimløsende midler (ekspektorantia) og hostestillende midler (antitussiva).