Hudsliping, sliping av huden for å forsøke å redusere eller fjerne arr eller merker.