Hydralazin, blodtrykkssenkende middel. Det virker ved å dilatere (utvide) arteriolene og dermed redusere perifer motstand. Se også antihypertensiva.