Hydramnion, det samme som amnionvæske (fostervann). Ordet brukes også ofte i betydningen polyhydramnion, økt mengde fostervann. Det kan være tegn på sykdom hos fosteret og sees ofte ved tilstander der fosteret ikke er i stand til å svelge fostervann på normal måte.