Hyperfagi, overspising. Hyperfagi kan forekomme ved skader og påvirkning av sentralnervesystemet, men kan også være ledd i en psykisk lidelse, for eksempel bulimi.