Allergisk reaksjon er ein overfølsemdsreaksjon som følgje av at det immunologiske systemet til kroppen reagerer på stoff frå miljøet utanfor kroppen som vanlegvis ikkje er sjukdomsframkallande (allergen). Alle slike overfølsemdsreaksjonar der immunsystemet deltek, blir karakteriserte som allergiar uansett type immunologisk mekanisme.

I praksis er det to hovudformer for allergi: IgE-avhengig allergi og celleavhengig kontaktallergi.

IgE-avhengig allergi

IgE-avhengig allergi er den klassiske allergiske reaksjonen som blir utløyst når antistoff av typen IgE, som er ein naturleg del av forsvarssystemet til kroppen, reagerer med eit allergen. Allergena som IgE reagerer med, er i dei aller fleste tilfella protein. IgE har evne til å feste seg på overflata av visse typar betennelsesceller, spesielt mastceller og basofile granulocyttar. Mastcellene finst mellom anna i huda, naseslimhinna, bronkialslimhinna og tarmslimhinna. Når IgE-antistoffet på overflata av desse celletypane kjenner igjen og bind seg til eit allergen, blir det frigjort stoff (mellom anna histamin) som utløyser betennelse frå cellene.

Kva symptom som oppstår ved ein allergisk reaksjon, er avhengig av kva organ som er påverka: huda – kløe og utslett; nasen og auga – kløe, snue og nysing; dei nedre luftvegane – hoste og tung pust; tarmen – magesmerter og laus avføring. Den mest alvorlege forma for allergisk reaksjon blir kalla anafylaktisk sjokk. Dette kan inntreffe når allergireaksjonen skjer samtidig i fleire organ i kroppen.

Celleavhengig kontaktallergi

Celleavhengig kontaktallergi er i hovudsak ein hudallergi som er årsak til allergisk kontaktdermatitt. Dette er ei form for eksem som kjem av at ein type immunceller, T-lymfocyttar, reagerer med kjemiske stoff som kjem i kontakt med huda. Det oppstår då ein betennelsesreaksjon, der fleire typar celler deltek, som kjem til uttrykk som eksem.

Allergena ved denne forma for allergi er lågmolekylære kjemiske stoff: anten menneskelaga kjemikaliar, somme typar metall eller kjemiske stoff som finst til dømes i mange plantar. Allergisk kontaktdermatitt kjem derfor ofte av kontakt med metall (særleg nikkel) i smykke eller knappar, kjemikaliar i hudpleieprodukt eller stoff ein kjem i kontakt med i arbeidet (til dømes metallarbeidarar, gartnarar og frisørar). Yrkeseksem eller yrkesdermatitt kjem derfor ofte av celleavhengig kontaktallergi, men det kan òg ha andre årsaker (IgE-avhengig allergi, hudirritasjon).

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg