Allergisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon som følge av at kroppens immunologiske system reagerer på stoffer som vanligvis ikke er sykdomsfremkallende (allergener). Den klassiske allergiske reaksjonen utløses når antistoffer av typen IgE, som i utgangspunktet er en naturlig del av kroppens forsvarssystem, reagerer med et allergen. IgE har evne til å feste seg på overflaten av betennelsesceller som mastceller og basofile granulocytter. Mastcellene finnes i bl.a. huden, neseslimhinnen og bronkialslimhinnen. Når IgE-antistoffet på overflaten av disse celletypene kjenner igjen et allergen, vil det frigjøres betennelsesfremmende stoffer (bl.a. histamin) fra mastcellene. Symptomene som oppstår ved en allergisk reaksjon er avhengig av hvilket organ som er affisert; hud - kløe og utslett, nese - snue og nysing, nedre luftveier - hoste og tung pust. Den mest alvorlige formen for allergisk reaksjon kalles anafylaktisk sjokk.