Hysterisk personlighet, personlighet kjennetegnet ved en utadvendt, teatralsk og ofte dramatiserende væremåte med tendens til å være var for inntrykk fra omverdenen og å reagere globalt og følelsesmessig sterkt på inntrykk. Se også dramatiserende personlighetsforstyrrelse.