Histrionisk personlighetsforstyrrelse, tidligere forsøk på fornorskning av den engelske betegnelsen histrionic personality disorder, brukt frem til 1996. Begrepet er i offisiell norsk terminologi erstattet med dramatiserende personlighetsforstyrrelse.