dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved overfladiske og labile følelser, selvdramatisering, overdrevne følelsesutbrudd, suggestibilitet, selvopptatthet, selvmedlidenhet, mangel på hensyn til andre, lett sårbare følelser og vedholdende søking etter anerkjennelse, underholdning og oppmerksomhet. Dramatiserende personlighetsforstyrrelse ble tidligere kalt hysterisk personlighetsforstyrrelse eller hysteriform personlighetsforstyrrelse. Personer med dramatiserende personlighetsforstyrrelse vil ofte tendere til å idyllisere. De har en markert tendens til bare å oppfatte deler av det som skjer omkring seg (selektiv kognisjon), noe som ofte skaper vanskeligheter i forhold til andre mennesker. Anslagsvis 1–3 prosent av befolkningen vil i løpet av livet (livstidsprevalens) oppfylle de diagnostiske kriteriene for dramatiserende personlighetsforstyrrelse.

Faktaboks

Også kjent som

hysteriform personlighetsforstyrrelse

Årsaken

Årsaken er knyttet dels til psykologiske og sosiale forhold og dels til utvikling av personlighet i sin alminnelighet. Arvelige forhold spiller også en viktig rolle. Familie-, tvilling- og adopsjonsundersøkelser tyder på at det hos kvinner med dramatiserende personlighetsforstyrrelse langt på vei dreier seg om den samme arvelige disposisjonen som er av betydning for utvikling av dyssosial personlighetsforstyrrelse hos menn. En antar at forskjellen i uttrykksform kan skyldes kjønnsroller.

Behandling

Behandlingen er psykoterapi (samtalebehandling), men tillegg av medikamenter – små doser nevroleptika, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) – kan også være nyttig. Lengre tids behandling i institusjoner (dagavdelinger) kan være til god hjelp for mange, men nedbyggingen av psykiatriske institusjoner har redusert muligheten til å få denne typen behandling.

Komplikasjoner

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse er en relativt alvorlig personlighetsforstyrrelse som ubehandlet oftest fører til betydelige problemer i forhold til andre mennesker, arbeidsproblemer, familieproblemer, problemer med økonomi og ikke sjelden stoff- og alkoholmisbruk. Tilstanden kan også føre til kriminelle handlinger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg