Ichtammol, med handelsnavn ichtyol, er en klar, rødbrun til brunsvart, sirupstykk væske med en brennende smak og en karakteristisk tjæreaktig lukt. Ichtammol fremstilles ved at olje fra bituminøs skifer behandles med konsentrert svovelsyre og nøytraliseres med ammoniakk. Den er blandbar med vann og glyserol. Anvendes i medisinen som dermatologisk middel, for eksempel ved eksemer, frostskader og visse hudbetennelser.