Ichtammol, handelsnavn ichtyol, klar, rødbrun til brunsvart, sirupstykk væske med en brennende smak og en karakteristisk tjæreaktig lukt. Fremstilles ved at olje fra bituminøs skifer behandles med konsentrert svovelsyre og nøytraliseres med ammoniakk. Den er blandbar med vann og glyserol. Anvendes i medisinen som dermatologisk middel, f.eks. ved eksemer, frostskader og visse hudbetennelser.