Idiosynkrasi, uvanlig, oftest uønsket reaksjon på legemiddel hos individer med spesiell genetisk disposisjon. Reaksjonen kan inntreffe ved vanlig dosering eller allerede ved lavere dosering. Begrepet brukes også i tilfeller der et individ er mye mer følsomt eller mye mindre følsomt for virkningen av et legemiddel enn normalt.