Impalpabel betyr 'som ikke er mulig å kjenne (palpere) med hendene', for eksempel impalpabel puls. Uttrykket brukes også for eksempel om en svulst som ikke kan kjennes (palperes) utenfra.