Ørets akustiske impedans er den innflytelse øregang, trommehinnen og ørets lydledende apparat øver på en lydbølge som sendes mot øret. Den er bestemt av den mengde av lyden som absorberes og av faseforskyvningen mellom den innfallende og den reflekterte lydbølge. Den måles enten ved en akustisk bro eller ved elektroakustisk teknikk, og er en viktig klinisk undersøkelse ved mellomørelidelser. Brukes ved diagnostikk av otosklerose og ved sekretorisk otitt.