Impermeabel, ugjennomtrengelig. En hinne kan være permeabel (gjennomtrengelig) for visse stoffer og impermeabel for andre. Dette er av vesentlig betydning for en rekke biologiske prosesser.