Hinner, membraner (biomembraner), tynne, bøyelige vevslag som omgir eller avgrenser et organ eller en organdel, kler et hulrom, eller forbinder to strukturer. En hinne kan bestå av bindevev, eller være kledd med plateepitel (hinner, serøse). Se også hjernehinner, slimhinne.