Insomnia, søvnmangel, vanskeligheter med å sove. Se også søvnforstyrrelser.