Intravenøs arteriografi er en type røntgenundersøkelse som gjøres for å utrede forsnevringer, utposninger eller tilstoppinger i arterier, se angiografi.