Kamferspiritus, en løsning av 10 % kamfer i fortynnet etanol. Ble tidligere brukt utvendig ved revmatiske lidelser.