Kinidin, legemiddel som utvinnes fra kinabark. Kinidin blokkerer bl.a. spenningsavhengige natriumkanaler. Dette kan utnyttes i behandlingen av hjertearytmier, og kinidin klassifiseres som et type 1 antiarytmikum. Nest etter digitalis var kinidin tidligere det viktigste legemiddelet ved hjertesykdommer. Nyere syntetiske antiarytmika har nå tatt over. Kjemisk er kinidin en D-isomer av kinin.