Kompresjonsfraktur, sammenpresningsbrudd. Se knokkelbrudd.