Koniotomi, kirurgisk åpning til luftveiene gjennom membranen mellom strupehodets skjoldbrusk og ringbrusk (conus elasticus laryngis). Inngrepet foretas som en nødprosedyre for hurtig å skaffe åpning til luftveiene når de er blokkert ovenfor stemmebåndsnivå. Når det er nødvendig å opprettholde en åpning til de nedre luftveiene over noe lengre tid, lages åpningen i luftrørets øvre del, trakeotomi.