Kontrastmammografi, en form for duktografi som består i røntgenundersøkelse av melkegangene etter injeksjon av røntgenkontrastmiddel. Se også mammografi.