Koronarokklusjon, tilstopping av en koronararterie. Kan resultere i hjerteinfarkt.