Kraepelinske system, betegnelse for systematisk beskrivende diagnostikk av psykiske lidelser. Betegnelsen kan føres tilbake til den tyske psykiateren Emil Kraepelin (1856–1926). Han utviklet en systematisk inndeling av alvorlige psykiske lidelser basert på symptomer, antatt årsak og forløp. Kraepelin regnes som grunnleggeren av systematisk deskriptiv psykiatrisk klassifikasjon (DSM-systemet), som offisiell norsk klassifikasjon av psykiske lidelser (ICD-10) bygger på.