Krimfeber, virusinfeksjon som overføres med flått. Sykdommen er endemisk i Russland, på Balkan, i sentralasiatiske områder og i Afrika. I 2006 ble det meldt økende forekomst med flere dødsfall i Tyrkia. Blødninger i huden og fra ulike kroppsåpninger er viktig del av sykdomsbildet.