Virusinfeksjon, infeksjon som skyldes virus. Virusinfeksjoner kan være akutte eller kroniske, og sykdomsbildet kan variere fra subkliniske infeksjoner til alvorlige livstruende sykdommer. Mennesket blir kvitt de fleste virus etter gjennomgått infeksjon, men noen virus (som herpesvirus) vil etter primærinfeksjon alltid finnes i kroppen. Diagnosen ved virusinfeksjon stilles i noen tilfeller klinisk, i andre tilfeller ved (på ulike vis) å påvise virus eller deler av virus, og andre ganger igjen ved påvisning av antistoffer mot et bestemt virus. Mot en del virusinfeksjoner har det de senere år blitt utviklet behandling som hemmer eller dreper viruset; eksempler på dette er hiv-infeksjon, infeksjon med hepatitt B- og C-virus (se hepatitt) og Herpes simplex-virus (se herpesvirus). Fortsatt finnes det imidlertid ved de fleste virusinfeksjoner ingen kausal behandling. De mest effektive vaksiner som er i bruk i dag, er mot virusinfeksjoner (f.eks. gul feber, poliomyelitt, hepatitt A og hepatitt B).