Reisemedisin omfatter alle helseproblemer som er knyttet til at mennesker reiser, enten det gjelder ferier, arbeid eller migrasjon. Graden av risiko ved en reise vil i stor grad avhenge av måten man reiser på og reisens varighet. Reiser med høy standard i storbyer medfører liten sykdomsrisiko. Ved turistreiser til etablerte turistområder der bostandarden er god, og reiseprogrammet ikke spesielt eventyrlig eller strabasiøst, er risikoen moderat. Hele artikkelen