Reisemedisin

Reisemedisin omfatter alle helseproblemer som er knyttet til at mennesker reiser, enten det gjelder ferier, arbeid eller migrasjon. Graden av risiko ved en reise vil i stor grad avhenge av måten man reiser på og reisens varighet. Reiser med høy standard i storbyer medfører liten sykdomsrisiko. Ved turistreiser til etablerte turistområder der bostandarden er god, og reiseprogrammet ikke spesielt eventyrlig eller strabasiøst, er risikoen moderat. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Reisemedisin

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt