Kvakksalver, foreldet betegnelse på person som utøver behandlingsvirksomhet uten å være autorisert helsepersonell. Virksomheten var til og med 2003 regulert gjennom «kvakksalverloven» av 1936. Virksomheten er fra 2004 regulert gjennom lov om alternativ behandling av sykdom mv. Se også alternativ behandling.