Labyrintose, (av labyrint og -ose), lidelse i det indre øres (labyrintens) væskesystem. Mest kjent er Ménières sykdom. Symptomene er nedsatt hørsel, øresus, diplacusis, recruitment, rotatorisk svimmelhet (se vertigo), nystagmus, balanseforstyrrelser, kvalme og brekninger.