Balanseorganet og vestibulære sykdommer

Balanseorganet er et organ som opprettholder likevekten og den romlige orienteringen ved registrering av hodets stilling og stillingsforandringer, synet og muskelfølelsen. Ved enhver påvirkning av likevekten sendes nerveimpulser via hjernen til muskulaturen for å forandre kroppens holdning eller stilling slik at likevekten gjenopprettes.Balanseorganet ligger i det indre øre ved siden av hørselorganet, i den delen av tinningbenet (os temporale) som stikker inn i hodeskallen (pyramidebenet, pars petrosa). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Frederik Kragerud Goplen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 17 artikler: