Laudanum er et tidligere brukt legemiddel, som består av uttrekk av opium og krydderier, blant annet safran, med fortynnet spiritus. Laudanum inneholder én prosent morfin, og ble brukt på samme måte som opiumsdråper.