Spiritus, i farmasi etanol som inneholder mer eller mindre vann. Spiritus brukes teknisk og i farmasien til fremstilling av ekstrakter, tinkturer og mange andre farmasøytiske preparater. I farmakopeen er opptatt spiritus fortis, sterk spiritus, med 94,6–96,4 volumprosent eller 91,8–94,4 vektprosent etanol.