Levamisol, medikament som mest brukes i veterinærmedisin mot ormesykdommer, men som også kan gi immunstimulering og bedring av enkelte kreftsvulster hos forsøksdyr. En kombinasjon av levamisol og cellegiften fluorouracil, gitt i et år etter operasjon for tykktarmskreft med spredning til lymfeknuter, har i kontrollerte kliniske studier bedret overlevelsen med ca. 20 %. Behandlingen gir en rekke bivirkninger, bl.a. risiko for skader i sentralnervesystemet. Tilleggsbehandling med levamisol ved tykktarmskreft er nå erstattet med andre medikamentkombinasjoner.