Leverencefalopati, påvirkning og svekkelse av hjernefunksjoner (encefalopati) på grunn av leversvikt.